Oferta

Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka. Hominem causa omne ius constitutum sit (Łac.)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą obsługi prawnej.


Przedsiębiorcy i osoby prawne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w szerokim spektrum tematycznym oferując wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej, w tym z uwzględnieniem specyfiki podmiotów zajmujących szczególną pozycję takich jak fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe. Przejdź do oferty.

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w szerokim spektrum tematycznym. Przejdź do oferty.

Podmioty publiczne

W ramach oferty skierowanej dla podmiotów publicznych Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Przejdź do oferty.