O Kancelarii

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne. Ius est ars boni et aequi (Łac.)

Fundamentem, na którym zbudowana została nasza Kancelaria Prawna jest zagwarantowanie naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej bazującej na wzajemnym zaufaniu i bezwzględnym dotrzymywaniu tajemnicy zawodowej. Każdy Radca Prawny zapewnia również pełną niezależność w wykonywaniu właściwych dla niego obowiązków. Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu powyższych zasad możliwe jest budowanie uczciwych relacji, a jednocześnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego. Nasza Kancelaria przestrzega zaawansowanych standardów i procedur postępowania, zapewniając wysoką jakość realizowanych usług.

Każdy prawnik, z którym będą Państwo współpracować ma określony zakres obowiązków. Jest to doradztwo prawne, przygotowywanie opinii prawnych, analiza oraz przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, pism procesowych i innych aktów prawnych. To również reprezentacja Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

Oferujemy porady prawne i inne usługi o charakterze doraźnym, skierowane na obsługę konkretnej sprawy, jak również usługi świadczone na zasadzie stałego zlecenia.

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Patrycja Kimla, która jest wpisana na listę radców prawnych pod numerem ŁD-M-1799.